ห้องประชุมกว้างขวาง

ห้องประชุมกว้างขวาง
สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ถึง 200 – 300 คน มีโสตน์อุปกรณ์พร้อม

Powered by MakeWebEasy.com